Komentari su isključeni na Gold Star – Komplet gorionika za sve vrste lemljenja, toplotnu obradu i topljenje metala i nemetala

Gold Star – Komplet gorionika za sve vrste lemljenja, toplotnu obradu i topljenje metala i nemetala

/ / / /

Gold Star Komplet gorionika za sve vrste lemljenja toplotnu obradu i topljenje metala i nemetala

Šifra / 27050

Gold Star – Komplet gorionika za sve vrste lemljenja, toplotnu obradu i topljenje metala i nemetala

Gold Star je mali gorionik namenjen zlatarima, dentistima, frigomatičarima, preciznim mehaničarima, hobistima, industrijskim dizajnerima. Kao gorivi gas, koristi propan/butan, acetilen, vodonik i metan, a kao oksidator koristi kiseonik, odnosno komprimovani vazduh.

Standardni komplet sadrži:

1. Držač gorionika sa dva ventila za podešavanje protoka gorivog  gasa i oksidatora.
2. Plamenik za lemljenje i zavarivanje sa 4 mlaznice različitih veličina za propan/butan (po želji, za acetilen ili neki drugi gorivi  gas) i kiseonik.

3. Plamenik za grejanje i mlaznica sa vise otvora za propan/butan i kiseonik.

4. Crevo za dovod gasa sa priključcima za redukcioni ventil (4 m):
plavo za kiseonik, odnosno komprimovani vazduh (priključak R1/4„)- crveno za propan/butan (priključak R 3/8/’L).

Komplet po posebnom zahtevu uz standardni komplet:

1. Mlaznica za kombinaciju propan/butan sa  komprimovanim vazduhom različitih veličina.
2. Mlaznice za acetilen, vodonik ili metan u kombinaciji sa kiseonikom, različitih veličina.
3. Adapteri za nestandardno priključivanje creva na redukcione ventile

image_pdfimage_print
Veza

Comments are closed.