Proizvodnja elektroopreme i opreme za gasno zavarivanje i rezanje

Sintermetal već dugi niz godina spada među najpoznatije proizvođače elektro opreme i opreme za gasno zavarivanje i rezanje. Potvrda visokog kvaliteta naših proizvoda i najbolja garancija da smo jedna od vodećih firmi u oblasti proizvodnje gasne i elektroopreme, jesu poznate i uspešne firme sa kojima sarađujemo.