Sintermetal već dugi niz godina spada među najpoznatije proizvođače elektro opreme i opreme za gasno zavarivanje i rezanje

 

Elektro-oprema

Gasno zavarivanje i rezanje