Oprema za redne stezaljke

visokog kvaliteta, opšte namene 500 V, 110o C

Šifre proizvoda

– krajnja pločica KP 2,5-10 – 23050
– krajnja pločica KPD 2,5 – 23055
– krajnji držač KD 2,5-10 – 23051
– oznake (cifre) RS 2,5-10 – 23052
– oznake (slova) RS 2,5-10 – 23053
– oznake RS 2,5-10 – 23056
– grupni marker – RS 2,5-10 – 23054

KRAJNJA PLOČICA KP 2,5-10

Šifra 23050

KRAJNJA PLOČICA KPD 2,5

Šifra 23055

KRAJNJI DRZAČ KD 2,5-10

Šifra 23051

OZNAKE (brojevi i slova) RS 2,5-10

Šifre
23052
23053

PLOČICA SA OZNAKAMA ZA KLEME

Šifra 23056

GRUPNI MARKER RS 2,5-10

Šifre
23054
23051