Redne stezaljke sa više izlaza RS 50/10; RS 70/10; RS 95/10

Šifre / - RS 50/10-5x6 - 22300 - RS 50/10-10x6 [...]