Ispitni set merne grupe SMG

Set merne grupe SMG-1, SMG-2

Ispitni Set Merne Grupe SMG-1 i SMG-2 konstruisan je tako da se prepakivanjem mogu dobiti setovi koji zadovoljavaju bukvalno zahteve svih Elektrodistribucija, kako kod nas, tako i u regionu. Ispitni set merne grupe SMG-1, SMG-2, nastao je na bazi dugogodišnjeg iskustva u proizvodnji Rednih Stezaljki za posebne namene, prvenstveno za merna mesta kao i druga mesta gde su prisutni teži režimi rada. Takođe su korišćena iskustva stručnih Ijudi iz oblasti poluindirektnog i indirektnog merenja sa mernim grupama iz svih Elektrodistribucija širom Srbije. Ispitni Set Merne Grupe SMG-1 i SMG-2 konstruisan je tako da se prepakivanjem mogu dobiti setovi koji zadovoljavaju bukvalno zahteve svih Elektrodistribucija, kako kod nas, tako i u regionu!

 

 

Šifre

24000
24001 (sa diodom)
24002

Set merne grupe SMG-1

Šifra / 24000
Šifra / 24001 (sa diodom)

Tehničke karakteristike

– Osnovna verzija (SMG-1) sadrži u sebi U naponske stezaljke i 3 grupe po 3 strujne stezaljke.

Na naponskim stezaljkama L1, L2, L3 ugrađeno je kućište cilindričnog osigurača vrhunskog kvaliteta (fi 5×20) atestiranog na opterećenje max 20A. Set merne grupe SMG-1 isporučuje se sa patronima 6,3 A, 250 VAC, visoke otpornosti na struju kratkog spoja 10 kA (10.000 A) čiji se sertifikati prilažu uz svaki set merne grupe SMG-1.

Naponska klema „N“ za nulu ima ugraden most da se po potrebi može vršti rastavljanje bez odvijanja vijaka na provodnicima.

– Na naponskim stezaljkama L1, L2, L3 ugradene su LED-diode koje indikuju eventualno pregorevanje osigurača, što se uvek može kontrolisati odvrtanjem istog.

– Na svim strujnim stezaljkama ugrađeni su mostovi koji omogućavaju horizontalnim pomeranjem kratko spajanje svake grupe od 3 stezaljke.

– Svi kontakti imaju ispitne buksne radi priključenja instrumenata pri merenju (ispitivanju).

– Stezna sposobnost kontakata je max. 16 mm (prema tehničkim propisima EPS-a), svi kontakti su galvanski zaštićeni (pocinkovani).

– Prenosne sine kontakata su izrađene od mesinga, a prenosni pribor je izraden od bakarnog lima (Cu).

– Vijci su standardni pocinkovani (JUS 103).

– Kućišta stezaljki izradena su od uvozne plastike (granulata) „Noryl SE0“ kategorije samogasivosti Vo.

– Poklopac za plombiranje izraden je od transparentne plastične mase „Lexan“ kategorije samogasivosti V2.

– Ceo komplet ispitnog seta kači se na šinu DIN 35 pomoću posebnog mehanizma (u kompletu se isporučuje i DIN35 šina).

Tehničke razlike ispitnog seta SMG-1 i SMG-2

– Ispitni Set Merne Grupe SMG-2 razlikuje se od modela SMG-1 u tome što na njemu nema osigurača, a samo rastavljanje naponskih stezaljki vrši se pomoću mostova koji se vertikalno otvaraju. Ostali elementi mernog seta ostali su isti kao kod seta SMG-1.

Namena

– Verzija SMG-1 (sa osiguračima) je u primeni u većem delu zemlje na mernim mestima poluindirektnog i indirektnog merenja.

– Verzija SMG-2 (bez osigurača) primenjuje se u praksi u nekim Elektrodistribucijama.

– Sama konstrukcija Ispitnog Mernog Seta“SMG“ izradena je tako da je podložna pravljenju raznih kombinacija i samim tim zadovoljava različite potrebe kod merenja koje se razlikuju po regionima i Elektrodistribucijama šireg okruženja.

Set merne grupe SMG-2

Šifra / 24002

– Ispitni set merne grupe SMG-1, SMG-2, nastao je na bazi dugogodišnjeg iskustva u proizvodnji rednih stezaljki za posebne namene, prvenstveno za merna mesta kao i druga mesta gde su prisutni teži režimi rada. Takođe su korišćena iskustva stručnih ljudi iz oblasti poluindirektnog i indirektnog merenja sa mernim grupama iz svih Elektrodistribucija širom Srbije.

– Ispitni Set Merne Grupe SMG-1 i SMG-2 konstruisan je tako da se prepakivanjem mogu dobiti setovi koji zadovoljavaju bukvalno zahteve svih Elektrodistribucija, kako kod nas, tako i u regionu.

– Osnovna verzija (SMG-1) sadrži u sebi 4 naponske stezaljke i 3 grupe po 3 strujne stezaljke.

– Na naponskim stezaljkama L1, L2, L3 ugrađeno je kućište cilindričnog osigurača vrhunskog kvaliteta (fi 5×20) atestiranog na opterećenje max 20 A. Set merne grupe SMG-1 isporučuje se sa patronima 6,3 A, 250 VAC, visoke otpornosti na struju kratkog spoja 10 kA (10.000 A) čiji se sertifikati prilažu uz svaki set merne grupe SMG-1.

– Naponska klema „N“ za nulu ima ugrađen most da se po potrebi može vršti rastavljanje bez odvijanja vijaka na provodnicima.

– Na naponskim stezaljkama L1, L2, L3 ugrađene su LED-diode koje indukuju eventualno pregorevanje osigurača, što se uvek može kontrolisati odvrtanjem istog.

– Na svim strujnim stezaljkama ugrađeni su mostovi koji omogućavaju horizontalnim pomeranjem kratko spajanje svake grupe od 3 stezaljke.

– Svi kontakti imaju ispitne buksne radi priključenja instrumenata pri merenju (ispitivanju).

– Stezna sposobnost kontakata je max 16 mm² (prema tehničkim propisima EPS-a), svi kontakti su galvanski zaštićeni (pocinkovani).

– Prenosne šine kontakata su izrađene od mesinga, a prenosni pribor je izrađen od bakarnog lima (Cu).

– Vijci su standardni pocinkovani (JUS 103).

– Kućišta stezaljki izrađena su od uvozne plastike (granulata) “Noryl SE0“kategorije samogasivosti Vo.

– Poklopac za plombiranje izrađen je od transparentne plastične mase “Lexan“ kategorije samogasivosti V2.

– Ceo komplet ispitnog seta kači se na šinu DIN 35 pomoću posebnog mehanizma (u kompletu se isporučuje i DIN 35 šina).

Tehničke razlike ispitnog seta SMG-1 i SMG-2

– Ispitni Set Merne Grupe SMG-2 razlikuje se od modela SMG-1 u tome što na njemu nema osigurača, a samo rastavljanje naponskih stezaljki vrši se pomoću mostova koji se vertikalno otvaraju. Ostali elementi mernog seta ostali su isti kao kod seta SMG-1.

Namena

– Verzija SMG-1 (sa osiguračima) je u primeni u većem delu zemlje na mernim mestima poluindirektnog i indirektnog merenja.

– Verzija SMG-2 (bez osigurača) primenjuje se u praksi u nekim Elektrodistribucijama.

– Sama konstrukcija Ispitnog Mernog Seta“SMG“ izrađena je tako da je podložna pravljenju raznih kombinacija i samim tim zadovoljava različite potrebe kod merenja koje se razlikuju po regionima i Elektrodistribucijama šireg okruženja.