Priključni blokovi sa mogućnošću blombiranja

Redne stezaljke RS 4-16/4 i RSB 4-16/4, 500 V,110°C za otežane uslove rada

Šifre

22050
22051
22052
22053
22054
22055
22056
22057
22058
22059

Redne stezaljke RS 4-16 i RS 4-16/3×16

Namena

– Prvenstveno, prednost i namena rednih stezaljki tipa RSB je mogućnost plombiranja putem poklopca u ormanima mernih mesta u niskogradnji od jednog do tri brojila.

– Namena stezaljki tipa RS 4-16 i RS 4-16/3×16 nema nikakva ograničenja u smislu napojne stezaljke za sve vrste bilo industrijskih ormana ili bilo koje vrste opreme koja sadrži napajanje električne energije.

Tehničke karakteristike

1. Kućište rednih stezaljki tipa RS 4-16/4 i RSB 4-16/4 izrađeno je od vrhunskih uvoznih plastičnih masa koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na povišenu temperaturu, iznad karakteristika dosad korišćenih materijala (110°C bez deformacija). Korišćen je materijal „NORYL“ SEO, „GE“ Plastik kategorije Samogasivosti „V°“.

2. Kontakti su izrađeni od MS-šine dim. 8×11 i galvanski zaštićeni za stezaljku tipa RS (RSB) 4-16/4 i MS profila 18X11 takođe galvanski zaštićeni za rednu stezaljku RS (RSB) 4-16/3X16.

3. Vijci na kontaktima stezaljki su po YUS-u MB1-111.Zn. i svaki kontakt se priteže sa po dva vijka.

4. Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje uz pomoć klasičnih mostova, samim tim izbegnuto je jedno slabo mesto na stezaljki.

5. Kratko spajanje je postignuto kompaktnom šinom (MS-18×11) na kojoj se nalazi po jedan ulaz 16 mm2 i tri izlaza od 16 mm2 za svaku fazu posebno kao i za nulu (N), za kleme tipa RS (RSB) 4-16/3×16.

6. U kućištu stezaljke na donjoj strani uliven je mehanizam za kačenje stezaljke na šinu DIN 35.

7. Poklopac za blombiranje je izrađen od providnog LEXAN-a proizvođača „GE-Plastik“ kategorije samogasivosti „V°“.

8. Na stezaljke tipa RS i RSB 4-16 kao i RS 4-16/3×16 i RSB 4-16/3×16 moguće je pridodati (uz pomoć lastinog repa) po potrebi jedan ili vise polova (za uzemljenje) tipa stezaljke RS 4-16/1.
9. Ovom novom konstrukcijom otklonjeni su mnogi nedostaci koji su postojali kod dosada primenjivanih stezaljki kao što je stezaljka tipa RNSS 4-16 i drugih.

Atestiranje izvršio Elektrotehnički institut .“Nikola Tesla“ u Beogradu. Atest br. 50150. Zaštitu izvršio Savezni zavod za patente u Beogradu. Patent br. MP 339/01.

Atest: RS i RSB 4-16/4

Atest: RS i RSB 4-16/3×16

Redne stezaljke RS 4-16/3×16 i RSB 4-16/3×16

Šifra / 22052
Šifra / 22053

Redne stezaljke RS 4-16/3×16 i RSB 4-16/3×16 500 V, 110°C za otežane uslove rada

Tehničke karakteristike

– Materijali ugrađeni u ovu stezaljku ne razlikuju se od osnovnog tipa stezaljke RS(B) 4-16/4.
– Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje klasičnim mostovima čime se izbegava slaba tačka na stezaljki.
– Čvorište je izrađeno od kompaktne mesingane šine (galvanski cinkovane).
– Tip RSB 4-16/3×16 ima mogućnost plombiranja pomoću poklopca izrađenog od transparetnog polikarbonata samogasivosti Vo.

Namena

– Za napajanje mernih mesta do tri brojila, kao i za sve vrste industrijskih ormana kao napojne kleme za više potrošačkih grupa.

Redne stezaljke RS 35/2×16 i RSB 35/2×16

Šifra / 22054
Šifra / 22055

Redne stezaljke RS 35/2×16 i RSB 35/2×16, 500 V, 110°C za otežane uslove rada

Namena

– Prvenstveno, prednost i namena rednih stezaljki tipa RSB/35 je mogućnost blombiranja putem poklopca u ormanima mernih mesta u niskogradji od dva do šest brojila.

– Namena stezaljki tipa RS i RSB/35 nema nikakva ograničenja u smislu napojne stezaljke za sve vrste bilo industrijskih ormana ili bilo koje vrste opreme koja sadrži napajanje električne energije.

Tehničke karakteristike

1. Kućište rednih stezaljki tipa RS(B) 35/2X16 i RS(B) 35/6X16 izrađeno je od vrhunskih uvoznih plastičnih masa koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na povišenu temperaturu, iznad karakteristika dosad korišćenih materijala(110°C bez deformacija). Korišćen je materijal „NORYL“ SEO, „GE“ Plastik kategorije Samogasivosti „V°“.

2. Kontakti su izrađeni od kompaktne mesingane šine 14X16 mm za rednu stezaljku RS(B) 35/2X16 i od mesingane šine 14X34 mm za rednu stezaljku RS(B) 35/6X16 (4X16). Sve šine su galvanski zaštićene.

3. Vijci na kontaktima stezaljki su po YUS-u MB1-111.Zn. i svaki kontakt se priteže sa po dva vijka.

4. Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje uz pomoć klasičnih mostova, samim tim izbegnuto je jedno slabo mesto na stezaljki.

5. Kratko spajanje je postignuto kompaktnom mesinganom šinom (galvanski zaštićenom) i to 14X16 za stezaljku RS(B) 35/2X16, 14X34 za stezaljku RS(B) 35/6X16 (4X16).

6. U kućištu stezaljke na donjoj strani uliven je mehanizam za kačenje stezaljke na šinu DIN 35.

7. Poklopac za blombiranje je izrađen od transparentnog LEXAN-a proizvođača „GE-Plastik“ kategorije samogasivosti „V°“.

8. Na stezaljke tipa RS i RSB/35 moguće je pridodati (uz pomoć lastinog repa) po potrebi jedan ili više polova (za uzemljenje) tipa stezaljke RS 4-16/1.

9. Ovom novom konstrukcijom otklonjeni su mnogi nedostaci koji su postojali kod do sada primenjivanih stezaljki (kao što je stezaljka tipa RNSS 4-16) i drugih.

Atestiranje izvršio: izvršio Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ u Beogradu. Atest br. 50917, 50918.

Atest: S i RSB 35/2×16

Atest: RS i RSB 35/6×16

Zaštitu izvršio: izvršio Savezni zavod za patente u Beogradu. Patent br. MP 339/01.

Redne stezaljke RS 35/4×16 i RSB 35/4×16

Šifra / 22056
Šifra / 22057

Redne stezaljke RS 35/4×16 i RSB 35/4×16, 500 V, 110°C za otežane uslove rada

Tehničke karakteristike

– Materijali ugrađeni u ovu stezaljku ne razlikuju se od onih ugrađenih u osnovni tip RS(B) 35/2×16.
– Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje uz pomoć klasičnih mostova, čime je izbegnuta slaba tačka na stezaljki.
– Ovo čvorište je izrađeno od kompaktne mesingane šine koja je galvanski cinkovana.
– Tip RSB 35/4×16 ima mogićnost plombiranja pomoću poklopca izrađenog od
transparentnog polikarbonata samogasivosti “Vo”.

Namena

– Za napajanje ormana mernih mesta do četiri brojila, kao i za sve vrste industrijskih ormana kao napojne kleme za više potrošačkih grupa (do 4).

Redne stezaljke RS 35/6×16 i RSB 35/6×16

Šifra / 22058
Šifra / 22059

Redne stezaljke RS 35/6×16 i RSB 35/6×16, 500 V, 110°C za otežane uslove rada

Tehničke karakteristike

– Materijali ugrađeni u ovu stezaljku ne razlikuju se od onih ugrađenih u osnovni tip RS(B) 35/2×16.
– Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje uz pomoć klasičnih mostova, čime je izbegnuta slaba tačka na stezaljki.
– Ovo čvorište je izrađeno od kompaktne mesingane šine koja je galvanski cinkovana.
– Tip RS(B) 35/6×16 ima mogićnost plombiranja pomoću poklopca izrađenog od transparentnog polikarbonata samogasivosti “Vo”.

Namena

– Za napajanje ormana mernih mesta do šest brojila, kao i za sve vrste industrijskih ormana kao napojna klema za više potrošačkih grupa (do 6).