Redne stezaljke RS 35/6×16 i RSB 35/6×16

 500 V,110°C za otežane uslove rada

Namena

Za napajanje ormana mernih mesta do šest brojila, kao i za sve vrste industrijskih ormana kao napojna klema za više potrošačkih grupa (do 6).

Tehničke karakteristike

  1. Materijali ugrađeni u ovu stezaljku ne razlikuju se od onih ugrađenih u osnovni tip RS(B) 35/2×16.
  2. Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje uz pomoć klasičnih mostova, čime je izbegnuta slaba tačka na stezaljki.
  3.  Ovo čvorište je izrađeno od kompaktne mesingane šine koja je galvanski cinkovana.
  4. Tip RS(B) 35/6×16 ima mogićnost plombiranja pomoću poklopca izrađenog od transparentnog polikarbonata samogasivosti “Vo”.

Šifre

22058
22059