Redne stezaljke RS 4-16/3×16 i RSB 4-16/3×16

 500 V,110°C za otežane uslove rada

Namena

Za napajanje mernih mesta do tri brojila, kao i za sve vrste industrijskih ormana kao napojne kleme za više potrošačkih grupa.

Tehničke karakteristike

  1. Materijali ugrađeni u ovu stezaljku ne razlikuju se od osnovnog tipa stezaljke RS(B) 4-16/4.
  2. Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje klasičnim mostovima čime se izbegava slaba tačka na stezaljki.
  3. Čvorište je izrađeno od kompaktne mesingane šine (galvanski cinkovane).
  4. Tip RSB 4-16/3×16 ima mogućnost plombiranja pomoću poklopca izrađenog od transparetnog polikarbonata samogasivosti Vo.

Šifre

22052
22053