Redne stezaljke RS i RSB

50/6×16/ RSB 50/6×16 RS 50/4×16 RSB 50/4×16 50/2×16 RSB 50/2×16 RS 2×50/4×16 RS 2×50/4×16 -plava RS 2×50/4×16 -zelena 2×50/8×16 2×50/8×16 -plava RS 2×50/8×16 -zelena 4×50

500 V, 110°C za otežane uslove rada

Namena

Prvenstveno, prednost i namena rednih stezaljki tipa 50/6×16/ RSB 50/6×16 RS 50/4×16 RSB 50/4×16 50/2×16 RSB 50/2×16 RS 2×50/4×16 RS 2×50/4×16 je mogućnost blombiranja putem poklopca u ormanima mernih mesta u niskogradji od dva do šest brojila.

Namena stezaljki tipa 50/6×16/ RSB 50/6×16 RS 50/4×16 RSB 50/4×16 50/2×16 RSB 50/2×16 RS 2×50/4×16 RS 2×50/4×16 nema nikakva ograničenja u smislu napojne stezaljke za sve vrste bilo industrijskih ormana ili bilo koje vrste opreme koja sadrži napajanje električne energije.

Tehničke karakteristike

1. Kućište rednih stezaljki tipa RS izrađeno je od vrhunskih uvoznih plastičnih masa koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na povišenu temperaturu, iznad karakteristika dosad korišćenih materijala(110°C bez deformacija). Korišćen je materijal „NORYL“ SEO, „GE“ Plastik kategorije Samogasivosti „V°“.

2. Kontakti su izrađeni od kompaktne mesingane šine za rednu stezaljku RS. Sve šine su galvanski zaštićene.

3. Vijci na kontaktima stezaljki su po YUS-u MB1-111.Zn. i svaki kontakt se priteže sa po dva vijka.

4. Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje uz pomoć klasičnih mostova, samim tim izbegnuto je jedno slabo mesto na stezaljki.

5. Kratko spajanje je postignuto kompaktnom mesinganom šinom (galvanski zaštićenom).

6. U kućištu stezaljke na donjoj strani uliven je mehanizam za kačenje stezaljke na šinu DIN 35.

7. Poklopac za blombiranje je izrađen od transparentnog LEXAN-a proizvođača „GE-Plastik“ kategorije samogasivosti „V°“.

8. Na stezaljke tipa RS i RSB moguće je pridodati (uz pomoć lastinog repa) po potrebi jedan ili više polova (za uzemljenje) tipa stezaljke RS.

9. Ovom novom konstrukcijom otklonjeni su mnogi nedostaci koji su postojali kod do sada primenjivanih stezaljki.

 

Šifre

22064 RS 50/6×16/
22065 RSB  50/6×16
22069 RS 50/4×16
22067 RSB  50/4×16
22072 RS 50/2×16
22074 RSB  50/2×16
22068 RS 2×50/4×16
22068p RS 2×50/4×16 – plava
22068z RS 2×50/4×16 – zelena
22075 RS 2×50/8×16
22075 RS 2×50/8×16 – plava
22075 RS 2×50/8×16 – zelena
22073 RS 4×50