Redne stezaljke RSD 4

500V, 110°C

Tehničke karakteristike

Spoj sa provodnikom ostvaruje se (kod svih veličina) pomoću uzengije od specijalnog mesinganog profila, što garantuje da neće doći do deformacije iste prilikom stezanja. Uzengija se steže sa vijcima M-3 za stezaljku RSD 4. Uzengija je zaštićena cinkovanjem (hemijski pasivizirano), a vijci su cementirani, pa nakon toga cinkovani. Prenosna pločica je izrađena od bakarnog lima, el. provodnog i zaštićena je takođe cinkovanjem.

– Kućište je izrađeno od vrhunskih plastičnih masa i to: Poliamid PA. 6.6. FR. u klasi samogasivosti „Vo“.

– Sistem vešanja na DIN 35 šinu obezbeđuje čvrstu vezu koja se ne može odvojiti bez namerne deblokade.

Kratko spajanje

Međusobno kratko spajanje stezaljke RS 2,5  vrši se pomoću 2-polnih i 3-polnih ubadajućih mostova kako je prikazano na prednjoj strani, što omogućava brzo kratko spajanje, a time štedi vreme rada na šemiranju. Kratko spajanje veličine RS 10 vrši se klasičnim 4-polnim mostom izrađenim od Cu lima, broj polova se po potrebi dobija odsecanjem. Stezanje mosta vrši se pomoću vijka M-4 preko bakarnog tuljka, kako je prikazano na prednjoj strani.

Namena

– Univerzalnost ovih stezaljki i vrhunski kvalitet omogućavaju njihovu primenu praktično bez ikakvih ograničenja. Za šemiranje ormana za preseke do 10 mm2.

Šifre

23028 Redna stezaljka spratna RSD 4 
23029 Redna stezaljka spratna RSD 4 narandžasta 
23030 Redna stezaljka spratna RSD 4 plava 
23031 Redna stezaljka spratna RSD 4 zelena 
23032 Redna stezaljka spratna RSD 4 crvena 
23033 Redna stezaljka spratna RSD 4 žuta