Redne stezaljke

Redna stezaljka RNSS 4 – 16
Šifra / 22002

Redna stezaljka RNSS 4-16

Redna stezaljka RNSS 4-16, 500 V, 110°C za otežane uslove rada

Namena

1. Za razvodne ormane visoke stambene izgradnje kao redna stezaljka u delu ormana na izlazu posle brojila.
2. Kao stezaljka pri šemiranju velikih razvodnih ormana za industrijska postrojenja, s obzirom da se radi o strujnoj stezaljci sa velikim mogućnostima prenosa opterećenja.
3. Za šemiranje individualnih ormana (sa najviše 3 brojila + MTK prijemnik ili uklopni časovnik) sa mogućnošću korišćenja i kratkospojnih mostova.
4. Kao stezaljka za izjednačavanje potencijala (uzemljenja) prilikom izvedbi svih vrsta elektroinstalacija.
5. Kvalitet i funkcionalno rešenje stezaljke RNSS 4 -16 mm2 omogućavaju njenu široku primenu u praksi.

Tehničke karakteristike

1. Kućište strujne stezaljke RNSS 4 -16 mm2 izrađeno je od vrhunskih uvoznih plastičnih masa, koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na zagrevanje iznad karakteristika dosad korišćenih materijala (11O°C bez deformacija).
2. Kontakti su izrađeni od Ms profila dimenzija 8×11 mm i galvanski su
zaštićeni.
3. Vijci na kontaktima stezaljke su po JUS-MB-1.111.Zn. M 5×9. Četiri vijka na svakom kontaktu služe za stezanje provodnika. Dva za stezanje provodnika, a dva za stezanje kratkospojnog mosta.
4. Kratkospojni most izrađen je od bakarnog lima (14×1 mm) i galvanski je zaštićen.
5. Na donjem delu stezaljke ugrađen je mehanizam kojim se stezaljka pričvršćuje na standardnu šinu DIN 35 mm.

Atestiranje izvršio: Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Beograd. Atest br. 496061/1

Stezaljka je zaštićena u Saveznom zavodu za patente, br. pat. 1279/91

Atest: RNSS 4-16

Redna stezaljka RNSS 1,5 – 6

Radne strujne stezaljke za teške režime rada redna stezaljka RNSS 1,5 – 6 mm2, 500 V, 110 °C

Šifra / 22001

1. Povišena temperatura radnog ambijenta
2. Konstantna maksimalna temperatura.

Elektrooprema koju Vam nudi naša firma izrađena je od najkvalitetnijih domaćih i uvoznih materijala, što ove proizvode čini pogodnim za najširu primenu.
Svi proizvodi imaju atest Elektrotehničkog instituta „Nikola Tesla“ iz Beograda i zaštićeni su u Saveznom zavodu za patente.

Namena

1. Za distributivne ormane sa mernim uređajima sa sledećom namenom:
a) Kao komandno-signalna stezaljka u ormanima više stambene izgradnje.
b) Kao komandna stezaljka za upravljanje tarifama u ormanima individualne i više stambene izgradnje.
c) Kao „nulta“ prolazna stezaljka kod individualnih stambenih izgradnji za preseke do 6 mm2. U istom slučaju može da se koristi za signalizaciju tarife.
2. Kao strujna i naponska stezaljka za šemiranje velikih razvodnih ormana za sve vrste industrijskih postrojenja.
3. Za šemiranje komandnih ormana (sa signalnim i selektivnim komandama u alatnim i drugim mašinama), kao i u komandnim ormanima procesne opreme.
4. Kao stezaljka za izjednačavanje potencijala (uzemljenja) u izradi kućnih instalacija (uzemljenje svih metalnih delova u kupatilu).
5. Zbog svoje funkcionalnosti, malih dimenzija i sigurnog pričvršćivanja na noseću širinu, ova stezaljka ima mnogo širu primenu nego što je ovde navedeno.

Tehničke karakteristike

1. Kućište strujne stezaljke RNSS 1,5-6 mm2 izrađeno je od vrhunskih uvoznih plastičnih masa, koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na zagrevanje iznad karakteristika dosad korišćenih materijala (11O.C bez deformacija).
2. Kontakti su izrađeni od Ms profila dimenzija 5×8 mm i galvanski su zaštićeni.
3. Vijci na kontaktima stezaljke su po JUS-MB-1.111.Zn. M-3, 5×6. Četiri vijka na svakom kontaktu služe za stezanje provodnika. Dva za stezanje provodnika, a dva za stezanje kratkospojnog mosta.
4. Kratkospojni most izrađen je od bakarnog lima (6×1,5 mm) i galvanski je zaštićen. Kratkospojni most se ugrađuje tako što se plastika na sredini između dve kontaktne kriške iseče, a most se postavlja direktno na kontakte i pričvršćuje zavrtnjima, što obezbeđuje idealan kontakt i bezbednost dodira.
5. Na donjem delu stezaljke ugrađen je mehanizam kojim se stezaljka pričvršćuje na standardnu šinu DIN 35 mm.
6. Pored navedene mogućnosti ugradnje na širinu 35 mm, ova stezaljka ima prednost što može da se ugradi bez šine, direktno na ravnu površinu pomoćudva zavrtnja dijagonalno na uglovima stezaljke.
7. Redna noseća strujna stezaljka RNSS 1,5-6 mm2 po svojim tehničkim karakteristikama može da služi kao strujna i naponska stezaljka.

Atest: RNSS 1,5-6

Redna stezaljka RS 0,8-4/1

Redna stezaljka RS 0,8-4/1 500V, 110°C

Šifra / 22101

Namena

Namena je praktično bez ograničenja odnosno na svim mestima gde se vrši šemiranje provodnicima od 0,8-4 mm2.

Tehničke karakteristike

1. Spoj sa provodnikom (za TIP A) ostvaruje se pomoću uzengije od mesingane šine 5×8 mm, a prenos preko bakarne pločice 5×1 ,5 mm.
Stezanje uzengije uz pomoć vijka M 3,5×6,5 mm. JUS.111 – pocinkovan.
2. Spoj i prenos energije (za TIP B) ostvaruje se preko mesingane šine 5×8 mm, dužine 26 mm i stezanje vijcima M3, 5×6 mm, JUS.111 -pocinkovan. Kontakt je ostvaren direktnim stezanjem žice ispod vijka.
3. Kućiste u oba slučaja izrađeno je od najkvalitetnije plastične mase za ovu namenu „NORYLL – SEO“ od proizvođača „GENERAL-ELECTRIC PLASTIC“ Holandija, u kategoriji samogasivosti Vo.
4. Prenosni mostovi za kratko spajanje su izrađeni od bakarnog lima 6×1 mm sa priborom koji se vidi na grafičkom prikazu. Sistem vešanja na DIN 35 šinu je novina i obezbeđuje čvrstu vezu koju je nemoguće razdvojiti bez namerne deblokade bravice.
6. Kompatibilnost stezaljke omogućava razne i neograničene kombinacije, veliku čvrstinu, stabinost i savršeno stezanje provodnika.

Kvalitet i pouzdanost

Stezaljke RS 0,8-4/1 omogućava njenu neograničenu i najširu primenu u oblasti elektrotehnike.

Redna stezaljka RS 6-10/1

Redna stezaljka RS 6-10/1, 500V, 110°C

Šifra / 22102

Namena

Posebno je pogodna za primenu u težim uslovima rada, kao što su povećane temperature okoline i konstantna maksimalna opterećenja.
Njena primena je bez ikakvih ograničenja i moguća za preseke provodnika do 10 mm2.

Tehničke karakteristike
1. Spoj sa provodnikom vrši se uz pomoć mesingane šine 6,5×9,5 mm. i sa po dva vijka sa svake strane M4x8 mm. Po JUS-111, pocinkovan.

2. Kućiste je izrađeno od najkvalitetnije plastične mase za ovu namenu „NORYLL-SEO“ od proizvođača „GENERAL-ELECTRIC PLASTIC“ Holandija, u kategoriji samogasivosti Vo.

3. Prenosni mostovi za kratko spajanje su izrađeni od bakarnog lima 8×1,25 mm, sa priborom koji se vidi na grafičkom prikazu.

4. Sistem vešanja na šinu DIN 35 je novina i obezbeđuje čvrstu vezu koju je nemoguće razdvojiti bez namerne deblokade bravice.

5. Kompatibilnost stezaljke omogućava razne i neograničene kombinacije uz veliku čvrstinu, kompaktnost i visoku pouzdanost stezanja provodnika.

Kvalitet i pouzdanost

Stezaljke RS 6-10/1 omogućava njenu neograničenu i najširu primenu u oblasti elektrotehnike.

Atestiranje izvršio: Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Beograd. Atest br. 50150

Atest: RS 6-10/1

Stezaljka je zaštićena u Saveznom zavodu za patente, br. pat. 339/01

Redna stezaljka RS 4-16/1

Redna stezaljka RS 4-16/1 mm2 500 V, 110 °C

Šifra / 22104

Namena

Posebno za ugradnju na mernim mestima-ormanima nisko i visokogradnje.
Za ugradnju na mestima sa težim uslovima rada, povećane tempereture okoline i konstantno maksimalnih opterećenja. Primena stezaljke prakrično nema nikakvih ograničenja za preseke provodnika do 16 mm2.

Tehničke karakteristike

1. Spoj sa provodnikom ostvaruje se uz pomoć mesingane šine 8×11 mm i sa po dva vijka sa svake strane M5x10 mm. Po JUS111 , pocinkovan .

2. Kućiste je izrađeno od najkvalitetnije plastične mase za ovu namenu „NORYLL-SEO“ od proizvođača „GENERAL-ELECTRIC PLASTIC“ Holandija, u kategoriji samogasivosti Vo.

3. Prenosni mostovi za kratko spajanje su izrađeni od bakarnog lima 10×1 ,5 mm. sa priborom koji se vidi na grafičkom prikazu.

4. Sistem vešanja na šinu DIN 35 je novina i obezbeđuje čvrstu vezu koju je nemoguće razdvojiti bez namerne deblokade bravice.

5. Kompatibilnost stezaljke omogućava razne neograničene kombinacije uz veliku čvrstinu i kompaktnost, kao i visoku pouzdanost.

6. Kvalitet i pouzdanost stezaljke RS 4-16/1 omogućava njenu neograničenu i najširu primenu u oblasti elektrotehnike.

Atestiranje izvršio: Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Beograd. Atest br. 50150/3

Atest: RS 4-16/1

Stezaljka je zaštićena u Saveznom zavodu za patente, br. pat. 339/01

Redna stezaljka RS 25-35/1

Redna stezaljka RS 25-35/1 mm2 500 V, 110 °C

Šifra / 22105

Namena

Posebno za ugradnju na mernim mestima -ormanima niskogradnje sa velikim opterećenjima.

-Za ugradnju na mestima sa težim uslovima rada kao što su povećane tempereture okoline i konstantnih maksimalnih opterećenja.
-Primena stezaljke prakrično nema nikakvih ograničenja za preseke provodnika do 35 mm2.

Tehničke karakteristike

1. Spoj sa provodnikom ostvaruje se uz pomoć mesingane šine 11 x14 mm i sa po 2 vijka sa svake strane M8x12 mm , pocinkovan. Po JUS111.

2. Kućište je izrađeno od najkvalitetnije plastične mase za ovu namenu „NORYLL-SEO“ od proizvođača „GENERAL-ELECTRIC PLASTIC“ Holandija, u kategoriji samogasivosti Vo.

3. Prenosni mostovi za kratko spajanje su izrađeni od bakarnog lima 15×2 mm. sa priborom koji se vidi na grafičkom prikazu.

4. Sistem vešanja na šinu DIN 35 je novina i obezbeđuje čvrstu vezu koju je nemoguće razdvojiti bez namerne deblokade bravice.

5. Kompatibilnost stezaljke omogućava razne neograničene kombinacije uz veliku čvrstinu i kompaktnost, kao i visoku pouzdanost stezanja provodnika.

Kvalitet i pouzdanost

Stezaljke RS 25-35/1 omogućavaju njenu neograničenu i najširu primenu u oblasti elektrotehnike.

Atestiranje izvršio: Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Beograd.
Atest br. 50150/4

Atest: RS 35/1

Redne stezaljke RS 4-16/4 i RSB 4-16/4

Redne stezaljke RS 4-16/4 i RSB 4-16/4, 500 V,110°C za otežane uslove rada

Šifra / 22050
Šifra / 22051
RS 4-16/4 EKO
RSD 4-16/4 EKO

Namena

– Prvenstveno, prednost i namena rednih stezaljki tipa RSB je mogućnost plombiranja putem poklopca u ormanima mernih mesta u niskogradnji od jednog do tri brojila.

– Namena stezaljki tipa RS 4-16 i RS 4-16/3×16 nema nikakva ograničenja u smislu napojne stezaljke za sve vrste bilo industrijskih ormana ili bilo koje vrste opreme koja sadrži napajanje električne energije.

Redna stezaljke Redna stezaljke

Tehničke karakteristike

1. Kućište rednih stezaljki tipa RS 4-16/4 i RSB 4-16/4 izrađeno je od vrhunskih uvoznih plastičnih masa koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na povišenu temperaturu, iznad karakteristika dosad korišćenih materijala (110°C bez deformacija). Korišćen je materijal „NORYL“ SEO, „GE“ Plastik kategorije Samogasivosti „V°“.

2. Kontakti su izrađeni od MS-šine dim. 8×11 i galvanski zaštićeni za stezaljku tipa RS (RSB) 4-16/4 i MS profila 18X11 takođe galvanski zaštićeni za rednu stezaljku RS (RSB) 4-16/3X16.

3. Vijci na kontaktima stezaljki su po YUS-u MB1-111.Zn. i svaki kontakt se priteže sa po dva vijka.

4. Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje uz pomoć klasičnih mostova, samim tim izbegnuto je jedno slabo mesto na stezaljki.

5. Kratko spajanje je postignuto kompaktnom šinom (MS-18×11) na kojoj se nalazi po jedan ulaz 16 mm2 i tri izlaza od 16 mm2 za svaku fazu posebno kao i za nulu (N), za kleme tipa RS (RSB) 4-16/3×16.

6. U kućištu stezaljke na donjoj strani uliven je mehanizam za kačenje stezaljke na šinu DIN 35.

7. Poklopac za blombiranje je izrađen od providnog LEXAN-a proizvođača „GE-Plastik“ kategorije samogasivosti „V°“.

8. Na stezaljke tipa RS i RSB 4-16 kao i RS 4-16/3×16 i RSB 4-16/3×16 moguće je pridodati (uz pomoć lastinog repa) po potrebi jedan ili vise polova (za uzemljenje) tipa stezaljke RS 4-16/1.
9. Ovom novom konstrukcijom otklonjeni su mnogi nedostaci koji su postojali kod dosada primenjivanih stezaljki kao što je stezaljka tipa RNSS 4-16 i drugih.

Atestiranje izvršio Elektrotehnički institut .“Nikola Tesla“ u Beogradu. Atest br. 50150. Zaštitu izvršio Savezni zavod za patente u Beogradu. Patent br. MP 339/01.

Atest: RS i RSB 4-16/4

Atest: RS i RSB 4-16/3×16

Redna stezaljka od RS 50/10 do RS 240/1

Redna stezaljka od RS 50/10 do RS 240/16 mm2, 500V, 110°C za otežane uslove rada

Šifre /
– RS 50/10 – 22150
– RS 70/10 – 22151
– RS 95/10 – 22152
– RS 120/12 – 22153
– RS 150/12 – 22154
– RS 185/16 – 22155
– RS 240/16 – 22156

Namena

Stezaljka je namenjena za ugradnju u svu opremu bez ikakvih ograničnja prema deklarisanom preseku provodnika.

Tehničke karakteristike

1.Redna stezaljka RS 50-240 mm2,izrađena je kao jednopolna,sa ugrađenim mehanizmom za pričvršćivanje na šinu DIN.35.Mehanizam je dvostruk i omogućava vezu sa šinom,a deblokada se vrši pomoću odvijača.

2.Kućište redne stezaljke RS 50-240 izrađeno je od vrhunske uvozne plastične mase “NORYL“ -SEO.(General – Electric, Holandija). Ova plastična masa ima bolja izolaciona i toplotna svojstva od dosad korišćenih materijala (110 C bez
deformacije ). Ove osobine joj omogućavaju primenu u teškim uslovima rada,kao što su:povećana temperatura ambijenta, konstantna maksimalna opterećenja(
kao i preopterećenja) i rad u zagađenim sredinama.

3.Zaštitni poklopac irađen je iz dva dela,kompletno pokriva kablovsku papučicu i
štiti je od dodira rukom.Poklopac je izrađen od providne plastične mase „LEXAN“243 R.(General – Electric,Holandija). Providnost poklopca omogućava blagovremeno otkrivanje eventualnog nagorevanja zbog lošeg spoja.

4.Prenosne ploče,izrađene od bakra,su različite debljine za svaku dimenziju stezaljke što je prikazano u tabeli na poleđini prospekta. Galvanski su zaštićene cinkovanjem.

5.Zavrtnjevi su izrađeni u kvalitetu YUS.MB. 1. 053/88:
– navrtka YUS.MB. 1. 601-8;
– podloška elastična YUS.MB. 2.110;
– podloška ravna YUS.MB. 2. 011.

Sve galvanski zaštićeno – cinkovano.

NAPOMENE:

– MATERIJAL KUĆIŠTA ( POZ. 1) – SAMOGASIVA PLASTIKA U KATEGORIJI Vo – “NORYL SEO“ – GENERAL ELECTRIC

– MATERIJAL POKLOPCA ( POZ. 2) – SAMOGASIVA PROZIRNA PLASTIKA U KATEGORIJI Vo – “LEXAN 243 R“ – GENERAL ELECTRIC

– POZICIJE 6,7,8 i 9 GALVANSKI ZAŠTIĆENE CINKOVANJEM.

PRENOSNA PLOČA

MATERIJAL PRENOSNE PLOČE JE ELEKTROLITNI BAKAR, GALVANSKI ZAŠTIĆEN CINKOVANJEM.

Redne stezaljke RS 50-240 ispitane su od strane Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Atest br. 158/05.

Redna stezaljka RS 25-35/4

Redna stezaljka RS 25-35/4, 500V, 110°C

Šifra / 22060
RS 25-35/4 EKO
RSD 25-35/4 EKO

Namena

Posebno za ugradnju na mernim mestima -ormanima niskogradnje sa velikim opterećenjima.
-Za ugradnju na mestima sa težim uslovima rada kao što su povećane tempereture okoline i konstantnih maksimalnih opterećenja.
-Primena stezaljke prakrično nema nikakvih ograničenja za preseke provodnika do 35 mm2.

Tehničke karakteristike

1. Spoj sa provodnikom ostvaruje se uz pomoć mesingane šine 11 x14 mm i sa po 2 vijka sa svake strane M8x12 mm , pocinkovan. Po JUS111.

2. Kućište je izrađeno od najkvalitetnije plastične mase za ovu namenu „NORYLL-SEO“ od proizvođača „GENERAL-ELECTRIC PLASTIC“ Holandija, u kategoriji samogasivosti Vo.

3. Prenosni mostovi za kratko spajanje su izrađeni od bakarnog lima 15×2 mm. sa priborom koji se vidi na grafičkom prikazu.

4. Sistem vešanja na šinu DIN 35 je novina i obezbeđuje čvrstu vezu koju je nemoguće razdvojiti bez namerne deblokade bravice.

5. Kompatibilnost stezaljke omogućava razne neograničene kombinacije uz veliku čvrstinu i kompaktnost, kao i visoku pouzdanost stezanja provodnika.

Kvalitet i pouzdanost

Stezaljke RS 4-16/1 omogućava njenu neograničenu i najširu primenu u oblasti elektrotehnike.

Atestiranje izvršio: Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Beograd. Atest br. 50150/4

Stezaljka je zaštićena u Saveznom zavodu za patente, br. pat. 339/01

Redna stezaljka RS 35/1-4

Redna stezaljka RS 35/1-4 mm2, 500 V, 110 °C za otežane uslove rada

Šifra / 22005

Radi se u dve osnovne verzije:

– Kao prolazna stezaljka sa ulazom 35 mm2 i izlazom 35 mm2.
– Kao kratkospojna stezaljka za napajanje više potrošača (do cetiri), sa ulazom 35 mm2 i izlazom 3×10 mm2 ili 4×6 mm2.

Namena

– Za razvodne ormane visoke stambene izgradnje kao redna stezaljka na ulaznom delu razvodnog ormana pre brojila (SI. 3 i SI. 4).
Primenom u razvodnim ormanima sa više brojila moguće je izbeći upotrebu šinskog razvoda u istim (SI. 5).
– Kao redna stezaljka za razvodne ormane za industrijska postrojenja,
s obzirom da se radi o strujnoj stezaljci sa velikim mogućnostima prenosa opterećenja (SI. 3 i SI. 4).
– Može da se koristi u razvodima jednosmerne struje (SI. 1 ).
– Takođe je moguća primena u razvodima za pogone električnih motora (SI. 2).

Tehničke karakteristike

1. Redna stezaljka RS 35 mm2 izrađuje se kao dvopolna, koja na sebi ima mehanizam za pričvršćenje na šinu DIN 35 mm, i jednopolna, bez mehanizma. Obe imaju profilisana kućišta u vidu lastinog repa što omogućava formiranje stezaljki sa 2 pola, 3 pola, 4 pola, 5 polova, i više po potrebi. Konstruktivno je rešena da ne dolazi do ispadanja polova i kad se koristi veća sila za pritezanje kontakata.

2. Kućište redne strujne stezaljke RS 35 mm2 izrađeno je od vrhunskih uvoznih plastičnih masa, koje imaju izolaciona svojstva, kao i otpornost na zagrevanje iznad karakteristika dosad korišćenih materijala (110 °C bez deformacije), a takođe i samogasivih, kategorije V-O (prema standardu IEC 707:1981 ).

3. Prenosna pločica se izrađuje u dve varijante:
1. Od Cu profila 2×20 mm, galvanski zaštićenog, sa dva otvora 0d 8 mm.
2. Od mesingane sipke, galvanski zaštićene, sa jedne strane sa otvorom 0d 8 mm, a sa druge strane sa tri ili cetiri ubušena otvora za prihvat provodnika preseka 10 ili 6 mm2.

4. Kontakti se ostvaruju na dva načina u zavisnosti od prenosne pločice.
Pomoću kablovskih papučica sa obe strane, za preseke kabla do 35 mm2, a stezanje se vrši pomoću navrtke M8 preko ravne i elastične podloške.
Pomoću kablovske papučice sa jedne strane, a sa druge strane sa po dva zavrtnja M5 za svaki provodnik.

5. Zavrtnji na kontaktima stezaljke su po JUS MB1.051 Zn M 8×20, uliveni u kućište.

6. Podloške i elastične podloške su takođe cinkovane.

7. Na donjem delu stezaljke ugrađen je mehanizam, galvanski zaštićen, kojim se stezaljka pričvršćuje na standardnu šinu DIN 35 mm.

Redna stezaljka RS 35 mm2

ISPITANA JE U SLEDEĆIM OVLAŠĆENIM ORGANIZACIJAMA:

Atest br. 497081, Elektrotehnički institut „NIKOLA TESLA“, Centar elektromerenja;

Atest br. INC0196001IS, Institut za nuklearne nauke „Vinča“,

Atest: RS 35/1-4

Atest: RS 35/3-4

Atest: RS 35/4-4

Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku „Gama“;
Patent br. MP 64-97

Redna stezaljka RS 35/3-4 i RS 35/4-4

Redna stezaljka RS 35/3-4 i RS 35/4-4 mm2, 500 V, 110°C za otežane uslove rada

Šifra / RS 25-35/3-4 – 22006
Šifra / RS 25-35/4-4 – 22007

Tehničke karakteristike

– Stezaljke RS 35/3-4 i RS 35/4-4 su čvorišta koja su nastala iz osnovne verzije RS 35/1-4, što omogućava izbor kompatibilnosti, pravljenje raznih kombinacija od dva do više polova po potrebi.

– Čvorište je izvedeno od mesingane pune šine u varijantama ulaz 35 mm2 izlaz 3 x 10 mm2 i ulaz 35 mm2 izlaz 4 x 6 mm2. Vrsta materijala koji su ugrađeni isti su kao kod osnovnog tipa.

Namena

– Za napajanje mernih mesta sa više brojila (3 ili 4) čime se izbegava upotreba šinskog razvoda.

– Kao napojna stezaljka u raznim razvodnim ormarima kada je potrebno napajati više grupa potrošača sa jednog mesta.

– U mnogim drugim slučajevima.

Kratkospojne sabirnice tipa „S“ za nulu i uzemljenje

Šifre 

– Tip S-6 broj konekcija 6 – 23500
– Tip S-8 broj konekcija 8 – 23501
– Tip S-10 broj konekcija 10 – 23502
– Tip S-12 broj konekcija 12 – 23503
– Tip S-14 broj konekcija 14 – 23504
– Tip S-16 broj konekcija 16 – 23505
– Tip S-18 broj konekcija 18 – 23506
– Tip S-20 broj konekcija 20 – 23507
– Tip S-22 broj konekcija 22 – 23508

Kratkospojne sabirnice tipa „S“ za nulu i uzemljenje od S-6 do S-22

Namena

Kratkospojna sabirnica tipa „S“ može se koristiti kod svih vrsta šemiranja strujnih rmana i to : strujomerskih ormana svih veličina, komandnih ormana za mašine i procesnu opremu, kao i na svim mestima gde je potrebno kratko spajanje nule i uzemljenja.

Tehničke karakteristike

1. Kratkospojna sabirnica tipa „S“ napravljena je od mesingane šine i galvanski je zaštićena (cinkovana).

2. Zavrtnjevi su od tehnične mase – samoglasive (Noryll – seo).

3. Prednosti ovog tipa sabirnice su njena kompatibilnost – mogućnost montaže iste kako na montažnu ploču, direktno, tako i na DIN – širinu uz pomoć dodatnog DIN nosača (vidi grafički prikaz). Montažom na šinu “ DIN -35 “ postiže se pričvršćivanje „nule“ i „uzemljenja“ na dva nivoa, što omogućava pregledniji položaj žica.

4. Mogućnosti sabirnice tipa „S“ su kratko spajanje provodnika nule i uzemljenja do preseka 6 mm2.

Redna stezaljka sa ugrađenim osiguračem RSO 16/20 a-d

Redna stezaljka sa ugrađenim osiguračem RSO 16/20 a-d 500v, 110°c

Šifra / 24003
Šifra / 24004 (bez diode)

Tehničke karakteristike

– Redna strujna stezaljka RSO 16/20 A je karakteristična po tome što u svom kućištu ima ugraden cilindričan osigurač standardnih dimenzija (fi 5 х 20).

– Stezna sposobnost stezaljke je max. 16 mm2.

– Konstrukcija stezaljke i kućišta osigurača omogućava max. opterećenje do 20 A

– Kućište Redne Stezaljke izrađeno je od uvoznih plastičnih masa (Noryl SE0) kategorije samogasivosti V0 i ekološki je ispravna (halogen free) po svim evropskim i svetskim standardima.

– Prenosni kontakti izradini su od mesingane šine i galvanski su zaštićeni.

– Stezanje sa obe strane vrši se sa po 2 vijka (JUS 111) M 5 х 9 i galvanski su zaštićeni.

Ova Redna Stezaljka izrađuje se u 2 varijante:

1. RSO 16/20A-D sa osiguračem i ugradenom LED-diodom, koja indikuje pregorevanje osigurača (pali se pri prekidu strujnog kola na patroni osigurača).

2. RSO 16/20A, sa osiguračem i bez diode kao indikatora.

Primena

– Redna Stezaljka RSO-16/20A(D) prvenstveno se može koristiti kao ulazna napojna stezaljka na mašinama i raznim vrstama opreme (naravno, u skladu sa njenim mogućnostima opterećenja), gde se izbegava dodatna ugradnja osigurača. Time se postiže optimizacija prostora u ormanu i smanjenje troškova.

– Praktično, primena ove stezaljke nema nikakvih ograničenja osim strujnog opterećenja.

Atestiranje izvršio Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ u Beogradu. Atest br. 51023/2.

Atest: RSO 16/20 A

Redna stezaljka sa pokretnim mostom RSM-16

Šifra / 24005

Redna stezaljka sa pokretnim mostom RSM-16 500v, 110°c

Tehničke karakteristike

– Redna stezaljka RSM-16 karakteristična je po tome što na gornjem delu ima pokretni most koji omogućava rastavljanje krajeva stezaljke bez odvrtanja vijaka na provodnicima.

– Stezna sposobnost stezaljke je do max. 16 mm2.

– Konstrukcija stezaljke i kućišta osigurača omogućava max. opterećenje do 20 A.

– Kućište ove stezaljke izrađeno je od uvoznih samogasivih plastičnih masa (Noryl SE0) kategorije samogasivosti V0 i ekološki su ispravne (halogen free) po svim evropskim i svetskim standardima.

– Prenosni kontakti izradeni su od mesingane šine i galvanski su zaštićeni.

– Pokretni most izrađen je od bakra i galvanski je zaštićen.

– Stezanje sa obe strane vrši se sa po 2 vijka po standardu JUS 111. Pocinkovani.

Primena

– Primena stezaljke RSM-16 moguća je na svim mestima gde je potrebno brzo i jednostavno rastavljanje kontakata i nema drugih ograničenja.

Atestiranje izvršio Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ u Beogradu. Atest br. 51023/2.

 

Nosač za rednu stezaljku

Šifra / 22103

Nosač za rednu stezaljku
Šifra / 22107