REDNA STEZALJKA RNSS 4-16 mm2

500 V, 110oC za otežane uslove rada

Šifra proizvoda:
22002

Tehničke karakteristike

  • Kućište strujne stezaljke RNSS 4-16 mm2 izrađeno je od vrhunskih uvoznih plastičnih masa, koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na zagrevanje iznad karakteristika dosad korišćenih materijala (110°C bez deformacija).
  • Kontakti su izrađeni od Ms profila dimenzija 8×11 mm i galvanski su zaštićeni.
  • Vijci na kontaktima stezaljke su po JUS-MB-1.111.Zn. M 5×9. Četiri vijka na svakom kontaktu služe za stezanje provodnika (sa svake strane po dva), a dva vijka u sredini kontakta služe za pritezanje mosta za kratko spajanje.
  • Kratko-spojni most izrađen je od bakarnog lima (14×1 mm) i galvanski je zaštićen.
  • Na donjem delu stezaljke ugrađen je mehanizam kojim se stezaljka pričvršćuje na standarnu šinu DIN 35 mm.

Namena

  • Za razvodne ormane visoke stambene izgradnje kao redna stezaljka u delu ormana na izlazu posle brojila.
  • Kao stezaljka pri šemiranju velikih razvodnih ormana za industrijska postrojenja s obzirom da se radi o strujnoj stezaljki sa velikim mogućnostima prenosa opterećenja.
  • Za šemiranje individualnih ormana (sa najviše 3 brojila + MTK prijemnik ili uklopni časovnik), sa mogućnošću korišćenja i kratkospojnih mostova.
  • Kao stezaljka za izjednačavanje potencijala (uzemljenja) prilikom izvedbi svih vrsta elektro instalacija.
  • Kvalitet i funkcionalno rešenje stezaljke RNSS 4-16 mm2 omogućava njenu široku primenu u praksi.