REDNA STEZALJKA RS 08-4/1

500 V, 110oC za otežane uslove rada

Šifre proizvoda
22101
nosač za rednu stezaljku – 22103

  • Spoj sa provodnikom (za tip A) ostvaruje se pomoću uzengije od mesingane šine 5×8 mm, a prenos preko bakarne pločice 5×1,5 mm. Stezanje uzengije uz pomoć vijka M 3,5×6,5 mm. JUS.111 – pocinkovan.
  • Spoj i prenos energije (za TIP B) ostvaruje se preko mesingane šine 5×8 mm, dužine 26 mm i stezanje vijcima M3, 5×6 mm, JUS.111 – pocinkovan. Kontakt je ostvaren direktnim stezanjem žice ispod vijka.
  • Kućište u oba slučaja izrađeno je od najkvalitetnije plastične mase za ovu namenu “NORYLL-SEO” od proizvođača “GENERAL–ELECTRIC PLASTIC” Holandija, u kategoriji samogasivosti Vo.
  • Prenosni mostovi za kratko spajanje su izrađeni od bakarnog lima 6×1 mm sa priborom koji se vidi na grafičkom prikazu.
  • Sistem vešanja na DIN 35 šinu je novina i obezbeđuje čvrstu vezu koju je nemoguće razdvojiti bez namerne deblokade bravice.
  • Kompatibilnost stezaljke omogućava razne i neograničene kombinacije, veliku čvrstinu, stabilnost i savršeno stezanje provodnika.

Namena

  • Namena je praktično bez ograničenja, odnosno na svim mestima gde se vrši šemiranje provodnicima od 0,8-4 mm2.

Nosač za rednu stezaljku 0,8-10