REDNA STEZALJKA RS 50/1

500 V, 110oC za otežane uslove rada

Šifre proizvoda
22115 – stezanje pod vijak M8 (-)
22116 – stezanje pod vijak M8 (inbus)

  • Spoj sa provodnikom ostvaruje se uz pomoć mesingane šine 14×16 mm i sa po 2 vijka sa svake strane M 8×16 mm. Pocinkovan. Po JUS 111.
  • Kućište je izrađeno od najkvalitetnije plastične mase “NORYLL–SEO” od proizvođača “GENERAL–ELECTRIC PLASTIC” Holandija, u kategoriji samogasivosti Vo.
  • Prenosni mostovi za kratko spajanje su izrađeni od bakarnog lima 15×2,5 mm sa priborom koji se vidi na grafičkom prikazu.
  • Sistem vešanja na šinu DIN 35 je novina i obezbeđuje čvrstu vezu koju je nemoguće razdvojiti bez namerne deblokade bravice.
  • Kompatibilnost stezaljke omogućava razne neograničene kombinacije uz veliku čvrstinu i kompaktnost, kao i visoku pouzdanost stezanja provodnika.

Namena

  • Posebno za ugradnju na mernim mestima – ormanima niskogradnje sa velikim opterećenjima.
  • Za ugradnju na mestima sa težim uslovima rada kao što su povećane tempereture okoline i konstantnih maksimalnih opterećenja.
  • Primena stezaljke prakrično nema nikakvuh ograničenja za preseke provodnika
    do 35 mm2

nosač za rednu stezaljku RS 50/1