REDNA STEZALJKA RS 6-10/1

500 V, 110o C za otežane uslove rada

Šifre proizvoda
22102
nosač za rednu stezaljku – 22107

  • Spoj sa provodnikom ostvaruje se uz pomoć mesingane šine 8×11 mm i sa po dva vijka sa svake strane M 5×10 mm. Po JUS111, pocinkovan.
  • Kućište je izrađeno od najkvalitetnije plastične mase za ovu namenu “NORYLL–SEO” od proizvođača “GENERAL–ELECTRIC PLASTIC” Holandija, u kategoriji samogasivosti Vo.
  • Prenosni mostovi za kratko spajanje su izrađeni od bakarnog lima 10×1,5 mm. sa priborom koji se vidi na grafičkom prikazu.
  • Sistem vešanja na šinu DIN 35 je novina i obezbeđuje čvrstu vezu koju je nemoguće razdvojiti bez namerne deblokade bravice.
  • Kompatibilnost stezaljke omogućava razne neograničene kombinacije uz veliku čvrstinu i kompaktnost, kao i visoku pouzdanost stezanja provodnika.

Namena

  • Posebno za ugradnju na mernim mestima – ormanima nisko i visokogradnje.
  • Za ugradnju na mestima sa težim uslovima rada, povećane temperature okoline i konstantno maksimalnih opterećenja.
  • Primena stezaljke praktično nema nikakvih ograničenja za preseke provodnika do 16 mm2.

Nosač za rednu stezaljku 0,8-10