REDNE STEZALJKE od RS 50/10 do RS 240/16 mm2

500 V, 110oC za otežane uslove rada

Šifre proizvoda
– redna stezaljka RS 50/10 – 22150
– redna stezaljka RS 70/10 – 22151
– redna stezaljka RS 95/10 – 22152
– redna stezaljka RS 120/12 – 22153
– redna stezaljka RS 150/12 – 22154
– redna stezaljka RS 185/16 – 22155
– redna stezaljka RS 240/16 – 22156

 • Redna stezaljka RS 50 -240 mm2, izrađena je kao jednopolna, sa ugrađenim mehanizmom za pričvršćivanje na šinu DIN. 35. Mehanizam je dvostruk i omogućava pouzdanu vezu sa šinom, a deblokada se vrši pomoću odvijača.
 • Kućište redne stezaljke RS 50 – 240 izrađeno je od vrhunske uvozne plastične mase “NORIL” – SEO. (General – Electric; Holandija). Ova plastična masa ima bolja izolaciona i toplotna svojstva od dosad korišćenih materijala (110°C bez deformacije). Ove osobine joj omogućavaju primenu u teškim uslovima rada, kao što su: povećana temperatura ambijenta, konstantna maksimalna opterećenja (kao i preopterećenja) i rad u zagađenim sredinama.
 • Zaštitni poklopac izrađen je iz dva dela, kompletno pokriva kablovsku papučicu i štiti je od dodira rukom. Poklopac je izrađen od providne plastične mase
 • “LEXAN”. Providnost poklopca omogućava blagovremeno otkrivanje eventualnog nagorevanja zbog lošeg spoja.
 • Prenosne ploče, izrađene od bakra su različite debljine za svaku dimenziju stezaljke. Galvanski su zaštićene cinkovanjem.
 • Zavrtnji su izrađeni u kvalitetu YUS. MB. 1. 053/88:
  – navrtka YUS. MB. 1. 601-8;
  – podloška elastična YUS. MB. 2. 110;
  – podloška ravna YUS. MB. 2. 011.
  – sve galvanski zaštićeno – cinkovano.
 • Način pritezanja kablovske papučice kod dimenzija RS 50/10; RS 70/10 i RS 95/10 je standardan. Kod dimenzija RS 120/12; RS 150/12; RS 185/16; RS 240/16 način stezanja je prikazan na crtežu na poleđini prospekta, na šta treba posebno obratiti pažnju.

Namena

 • Stezaljka je namenjena za ugradnju u svu opremu bez ikakvih ograničenja prema deklarisanom preseku provodnika.

NAČIN STEZANJA PAPUČICE ZA REDNE STEZALJKE od RS 50/10 do RS 95/10

NAČIN STEZANJA PAPUČICE ZA REDNE STEZALJKE od RS 50/10 do RS 95/10

NAČIN STEZANJA PAPUČICE ZA REDNE STEZALJKE od RS 120/12 do RS 240/16

NAČIN STEZANJA PAPUČICE ZA REDNE STEZALJKE od RS 120/12 do RS 240/16

1 - KUĆIŠTE
2 - POKLOPAC
3 - “DIN” - ŠINA
4 - PRENOSNA PLOČA
5 - KABLOVSKA PAPUČICA
6 - ZAVRTANJ
7 - NAVRTKA
8 - PODLOŠKA
9 - ELASTIČNA PODLOŠKA

Napomene

 • MATERIJAL KUĆIŠTA (POZ. 1) - SAMOGASIVA PLASTIKA U KATEGORIJI Vo - “NORYL SEO” - GENERAL ELECTRIC
 • MATERIJAL POKLOPCA (POZ. 2) - SAMOGASIVA PROZIRNA PLASTIKA U KATEGORIJI Vo - “LEXAN 243 R” - GENERAL ELECTRIC
 • POZICIJE 6, 7, 8 I 9 GALVANSKI ZAŠTIĆENE CINKOVANJEM

MATERIJAL PRENOSNE PLOČE JE ELEKTROLITNI BAKAR, GALVANSKI ZAŠTIĆEN CINKOVANJEM.