REDNE STEZALJKE RS 25-35/4, RS 25-35/4 A i RSB 25-35/4 A

500 V, 110oC za otežane uslove rada

Šifre proizvoda
– RS 25-35/4 sa mogućnošću kratkog spajanja bez plombiranja 22060
– RS 25-35/4 A bez mogućnosti kratkog spajanja bez plombiranja 22061
– RSB 25-35/4 A bez mogućnosti kratkog spajanja sa plombiranjem 22062

Tehničke karakteristike

  • Spoj sa provodnikom, kod svih varijanti, ostvaruje se uz pomoć mesingane šine 11×14 mm i sa po 2 vijka sa svake strane M 8×12 mm pocinkovana, izrađena po JUS111.
  • Kućište je izrađeno od najkvalitetnije tehničke plastike, u kategoriji samogasivosti “Vo”.
  • Sistem vešanja na šinu DIN 35 obezbeđuje čvrstu vezu koju je nemoguće razdvojiti bez namerne deblokade bravice.
  • Kompatibilnost stezaljke omogućava razne neograničene kombinacije uz veliku čvrstinu i kompaktnost, kao i visoku pouzdanost stezanja provodnika sa dva vijka.
  • Varijanta RSB 25-35/4 A predviđena je za plombiranje, poseduje providan poklopac izrađen od LEXAN-a kategorije samogasivosti “Vo”
  • Varijanta RS 25-35/4 predviđena je za kratko spajanje. Prenosni mostovi za kratko spajanje su izrađeni od bakarnog lima 15×2 mm sa pratećim priborom.

Namena

  • Posebno za ugradnju na mernim mestima – ormanima niskogradnje sa velikim opterećenjima.
  • Za ugradnju na mestima sa teškim uslovima rada kao što su povećane tempereture okoline i konstantnih maksimalnih opterećenja.
  • Primena stezaljke prakrično nema nikakvuh ograničenja za preseke provodnika do 35 mm2.