REDNE STEZALJKE RS 35/4×16 i RSB 35/4×16

500 V, 110oC za otežane uslove rada

Šifre proizvoda
– 22056
– 22057

Tehničke karakteristike

  • Materijali ugrađeni u ovu stezaljku ne razlikuju se od onih ugrađenih u osnovni tip RS(B) 35/2×16.
  • Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje uz pomoć klasičnih mostova, čime je izbegnuta slaba tačka na stezaljki.
  • Ovo čvorište je izrađeno od kompaktne mesingane šine koja je galvanski zaštićena.
  • Tip RSB 35/4×16 ima mogićnost plombiranja pomoću poklopca izrađenog od transparentnog polikarbonata samogasivosti “Vo”.

Namena

  • Za napajanje ormana mernih mesta do četiri brojila, kao i za sve vrste industrijskih ormana kao napojne kleme za više potrošačkih grupa (do 4).