REDNE STEZALJKE RS(B) 35/6×16 i RS(B) 50/6×16

500 V, 110oC za otežane uslove rada

Šifre proizvoda
za dovodni kabl do 35 mm2
– RS 35/6×16 – 22058
– RSB 35/6×16 – 22059
za dovodni kabl do 50 mm2
– RS 50/6×16 – 22063
– RSB 50/6×16 – 22064

Tehničke karakteristike

  • Materijali ugrađeni u ovu stezaljku ne razlikuju se od onih ugrađenih u osnovni tip RS(B) 35/2×16.
  • Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje uz pomoć klasičnih mostova, čime je izbegnuta slaba tačka na stezaljki.
  • Ovo čvorište je izrađeno od kompaktne mesingane šine koja je galvanski zaštićena.
  • Tip RS(B) 35/6×16 i RS(B) 50/6×16 ima mogićnost plombiranja pomoću poklopca izrađenog od transparentnog polikarbonata samogasivosti “Vo”.

Namena

  • Za napajanje ormana mernih mesta do šest brojila, kao i za sve vrste industrijskih ormana kao napojna klema za više potrošačkih grupa (do 6).