Gasno zavarivanje i rezanje

Suvi osigurači i osigurači sa termo elementom

Suvi osigurači

SUVI OSIGURAČI
TIPA R (R-1, R-3 i R-5)
za ručne plamenike
na acetilen-propan-butan

SUVI OSIGURAČI TIPA R
(R-2, R-4 i R-6)
za ručne plamenike
na kiseonik

Suvi osigurači

SUVI OSIGURAČ TIPA M-1
za mašinske plamenike
na acetilen, propan-butan
i zemni gas

Suvi osigurači

SUVI OSIGURAČI
TIPA M-2 i M-3
za mašinske plamenike
na kiseonik

Suvi osigurači

SUVI TERMOOSIGURAČ 8A
za acetilen,
propan-butan i
zemni gas

RUČNA ZAŠTITNA MASKA ZA ZAVARIVANJE

Ručna zaštitna
maska za
zavarivanje