Gasno zavarivanje i rezanje

Suvi osigurači

SUVI OSIGURAČI TIPA R (R-1, R-3 i R-5)
za ručne plamenike na acetilen-propan-butan

Suvi osigurači

SUVI OSIGURAČ TIPA M-1 za mašinske plamenike
na acetilen, propan-butan i zemni gas

Suvi osigurači

SUVI OSIGURAČI TIPA M-2 i M-3
za mašinske plamenike na kiseonik

Suvi osigurači

SUVI TERMOOSIGURAČ 8A
za acetilen, propan-butan i zemni gas

RUČNA ZAŠTITNA MASKA ZA ZAVARIVANJE

RUČNA ZAŠTITNA MASKA ZA ZAVARIVANJE