SUVI OSIGURAČ TIPA M-1

za mašinske plamenike na acetilen, propan-butan i zemni gas

Oznake i šifre proizvoda

27011

Upotreba

  • Suvi protivplameni osigurači za mašinski gorionik M-1, M-2 i M-3 služe za zaštitu opreme za mašinsko rezanje, kao i samog rezača, od povratnog udara plamena.
  • Montiraju se isključivo na mašinske gorionike i to na svaki vod gasa.
  • Mogu se upotrebljavati kod zavarivanja i sečenja acetilenom, propan butanom, zemnim gasom, kao i kiseonikom.

Održavanje

  • Najmanje jednom godišnje podvrgnuti osigurač povratnom udaru plamena. Ako dođe do bitnog smanjanja protoka gasa zameniti ga novim.
  • Sve popravke na osiguraču vrši isključivo proizvođač.

Napomena

  • Svaki osigurač je ispitan na zaptivnost (M-1 na 2,5 bara, a M-2 i M-3 na 10 bara) i najmanje tri povratna udara plamena.
  • Suvi osigurač tipa M ne može zameniti vodeni osigurač.