SUVI OSIGURAČI TIPA M-2 i M-3

za mašinske plamenike na kiseonik

Šifre proizvoda
27012
27013

Suvi protivplameni osigurači su konstruisani tako da gas pri ulasku u osigurač otvara nepovratni ventil (1) i dalje struji kroz sinter uložak (2) i otvore u nosaču čaure (3) ka mašinskom gorioniku. Smer strujanja gasa dat je strelicom na telu osigurača. Kada dođe do pojave povratka plamena usled eksplozije, koja tada nastaje, dolazi do porasta pritiska unutar osigurača. Pritisak deluje na nepovratni ventil, zatvara ga i sprečava dalji protok gasa iz instalacije ili boce. Povratni udar plamena dolazi u prostor između sinter čaure (2) i tela osigurača (4) gas prolazi kroz sinter uložak, hladi se i pošto nema doticanja nove količne gasa, gasi se i sprečava njegovo dalje širenje. Ovim je ostvarena osnovna namena osigurača M-1, M-2 i M-3.