SUVI OSIGURAČI TIPA R (R-1, R-3 i R-5)

za ručne plamenike na acetilen-propan-butan

Oznake i šifre proizvoda

– Suvi osigurač R-1 – 27001
– Suvi osigurač R-3 – 27003
– Suvi osigurač R-5 – 27005

Upotreba

  • Suve osigurače tipa R koristimo za zaštitu opreme i varioca od povratnog udara plamena prilikom ručnog autogenog zavarivanja i sečenja acetilenom, propan-butanom i ostalim gorivnim gasovima.
  • Mogu se upotrebljavati i na radnim mestima centralnih razvoda samo kao dodatna (sekundarna) zaštita.