SUVI OSIGURAČI TIPA R (R-2, R-4 i R-6)

za ručne plamenike na kiseonik

Oznake i šifre proizvoda

– Suvi osigurač R-2 – 27002
– Suvi osigurač R-4 – 27004
– Suvi osigurač R-6 – 27006

Napomena

  • Suvi osigurač tipa R ne može zameniti vodeni osigurač na centralnim razvodima (acetilen P/B i dr.).
  • Osigurači su proizvedeni u skladu sa JUS K.M6.022.