SUVI TERMOOSIGURAČ 8A

za acetilen, propan-butan i zemni gas

Šifra proizvoda
27020

Upotreba

  • Termoosigurač 8 A je konstruisan i izgrađen tako da zaštiti centralni vod acetilena, propan butana i drugih gorivih gasova od povratnog udara plamena, kao i od povratne struje gasa.
  • Zamenjuje sve vrste vodenih osigurača na cantralnim razvodima uz stopostotnu sigurnost, jer isključuje ljudski faktor iz stepena sigurnosti.

Osnovne funkcije termoosigurača 8A

  • Zaustavljanje povratnog plamena pomoću sinter čaure (3)
  • Zaustavljanje povratne struje gasa pomoću nepovratnog ventila (2)
  • Zaustavljanje dotoka gasa iz izvora pomoću termoventila (4) koji reaguje na temperaturu od 145 °C
  • Filtiranje gasa pomoću filtera (1)