Redne stezaljke od RS 50-10 do RS 240-16 mm2

Šifre /

–  RS 50/10 – 22150
–  RS 70/10 – 22151
–  RS 95/10 – 22152
–  RS 120/12 – 22153
–  RS 150/12 – 22154
–  RS 185/16 – 22155
–  RS 240/16 – 22156

Redna stezaljka od RS 50/10 do RS 240/16 mm2, 500V, 110°C za otežane uslove rada

Namena

Stezaljka je namenjena za ugradnju u svu opremu bez ikakvih ograničnja prema deklarisanom preseku provodnika.

Tehničke karakteristike

1.Redna stezaljka RS 50-240 mm2,izrađena je kao jednopolna,sa ugrađenim mehanizmom za pričvršćivanje na šinu DIN.35.Mehanizam je dvostruk i omogućava vezu sa šinom,a deblokada se vrši pomoću odvijača.

2.Kućište redne stezaljke RS 50-240 izrađeno je od vrhunske uvozne plastične mase ”NORYL” -SEO.(General – Electric, Holandija).  Ova plastična masa ima bolja izolaciona i toplotna svojstva od dosad korišćenih materijala (110 C bez
deformacije ). Ove osobine joj omogućavaju primenu u teškim uslovima rada,kao što su:povećana temperatura ambijenta, konstantna maksimalna opterećenja(
kao i preopterećenja) i rad u zagađenim sredinama.

3.Zaštitni poklopac irađen je iz dva dela,kompletno pokriva kablovsku papučicu i
štiti je od dodira rukom.Poklopac je izrađen od providne plastične mase “LEXAN”243 R.(General – Electric,Holandija). Providnost poklopca omogućava blagovremeno otkrivanje eventualnog nagorevanja zbog lošeg spoja.

4.Prenosne ploče,izrađene od bakra,su različite debljine za svaku dimenziju stezaljke što je prikazano u tabeli na poleđini prospekta. Galvanski su zaštićene cinkovanjem.

5.Zavrtnjevi su izrađeni u kvalitetu YUS.MB. 1. 053/88:
– navrtka YUS.MB. 1. 601-8;
– podloška elastična YUS.MB. 2.110;
– podloška ravna YUS.MB. 2. 011.

Sve galvanski zaštićeno – cinkovano.

6.Način pritezanja kablovske papučice kod dimenzija RS 50/10; RS 70/10 i RS 95/10 je standardan. Kod dimenzija RS 120/12; RS 150/12; RS 185/16; RS 240/16 način stezanja je prikazan na crtežu, na šta treba obratiti pažnju

Redna Stezaljka
L (mm)
D (mm)
X (mm)
a (mm)
d (mm)
50/10
95
10,5
5
74,5
2
70/10
95
10,5
5
74,5
2,5
95/10
95
10,5
5
74,5
3
120/12
2×105
12,5
6
80,5
2×2
150/12
2×105
12,5
6
80,5
2×2,5
185/16
2×115
16,5
7
84,5
2×3
240/16
2×115
16,5
7
84,5
2×4

NAPOMENE:

– MATERIJAL KUĆIŠTA ( POZ. 1) – SAMOGASIVA PLASTIKA U KATEGORIJI Vo – ”NORYL SEO” – GENERAL ELECTRIC

– MATERIJAL POKLOPCA ( POZ. 2) – SAMOGASIVA PROZIRNA PLASTIKA U KATEGORIJI Vo – ”LEXAN 243 R” – GENERAL ELECTRIC

– POZICIJE 6,7,8 i 9 GALVANSKI ZAŠTIĆENE CINKOVANJEM.

NAPOMENE:

– MATERIJAL KUĆIŠTA ( POZ. 1) – SAMOGASIVA PLASTIKA U KATEGORIJI Vo – ”NORYL SEO” – GENERAL ELECTRIC

– MATERIJAL POKLOPCA ( POZ. 2) – SAMOGASIVA PROZIRNA PLASTIKA U KATEGORIJI Vo – ”LEXAN 243 R” – GENERAL ELECTRIC

– POZICIJE 6,7,8 i 9 GALVANSKI ZAŠTIĆENE CINKOVANJEM.

PRENOSNA PLOČA

MATERIJAL PRENOSNE PLOČE JE ELEKTROLITNI BAKAR, GALVANSKI ZAŠTIĆEN CINKOVANJEM.

Redne stezaljke RS 50-240 ispitane su od strane Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Atest br. 158/05.