Redne stezaljke RS 35-1-4 mm2

Šifra / 22005

Redna stezaljka RS 35/1-4 mm2,  500 V, 110 °C za otežane uslove rada

Radi se u dve osnovne verzije:
– Kao prolazna stezaljka sa ulazom 35 mm2 i izlazom 35 mm2.
– Kao kratkospojna stezaljka za napajanje više potrošača (do cetiri), sa ulazom  35 mm2 i izlazom 3×10 mm2 ili 4×6 mm2.

Namena

– Za razvodne ormane visoke stambene izgradnje kao redna stezaljka na   ulaznom delu razvodnog ormana pre brojila (SI. 3 i SI. 4).
Primenom u razvodnim ormanima sa više brojila moguće je izbeći upotrebu   šinskog razvoda u istim (SI. 5).
– Kao redna stezaljka za razvodne ormane za industrijska postrojenja,
s obzirom da se radi o strujnoj stezaljci sa velikim mogućnostima prenosa   opterećenja (SI. 3 i SI. 4).
– Može da se koristi u razvodima jednosmerne struje (SI. 1 ).
– Takođe je moguća primena u razvodima za pogone električnih motora (SI. 2).

Tehničke karakteristike

1. Redna stezaljka RS 35 mm2 izrađuje se kao dvopolna, koja na sebi ima  mehanizam za pričvršćenje na šinu DIN 35 mm, i jednopolna, bez mehanizma.  Obe imaju profilisana kućišta u vidu lastinog repa što omogućava formiranje  stezaljki sa 2 pola, 3 pola, 4 pola, 5 polova, i više po potrebi. Konstruktivno je  rešena da ne dolazi do ispadanja polova i kad se koristi veća sila za pritezanje  kontakata.

2. Kućište redne strujne stezaljke RS 35 mm2 izrađeno je od vrhunskih   uvoznih plastičnih masa, koje imaju izolaciona svojstva, kao i otpornost na   zagrevanje iznad karakteristika dosad korišćenih materijala (110 °C bez   deformacije), a takođe i samogasivih, kategorije V-O (prema standardu IEC   707:1981 ).

3. Prenosna pločica se izrađuje u dve varijante:
1. Od Cu profila 2×20 mm, galvanski zaštićenog, sa dva otvora 0d 8 mm.
2. Od  mesingane sipke, galvanski zaštićene, sa jedne strane sa otvorom 0d 8   mm, a sa druge strane sa tri ili cetiri ubušena otvora za prihvat provodnika preseka 10 ili 6   mm2.

4. Kontakti se ostvaruju na dva načina u zavisnosti od prenosne pločice.
Pomoću kablovskih papučica sa obe strane, za preseke kabla do 35 mm2, a   stezanje se vrši pomoću navrtke M8 preko ravne i elastične podloške.
Pomoću kablovske papučice sa jedne strane, a sa druge strane sa po dva   zavrtnja M5 za svaki provodnik.

5. Zavrtnji na kontaktima stezaljke su po JUS MB1.051 Zn M 8×20, uliveni u   kućište.

6. Podloške i elastične podloške su takođe cinkovane.

7. Na donjem delu stezaljke ugrađen je mehanizam, galvanski zaštićen, kojim se   stezaljka pričvršćuje na standardnu šinu DIN 35 mm.

Redna stezaljka RS 35 1-4

Redna stezaljka  RS 35 mm2

ISPITANA JE U SLEDEĆIM OVLAŠĆENIM ORGANIZACIJAMA:

Atest br. 497081, Elektrotehnički institut “NIKOLA TESLA”, Centar elektromerenja;

Atest br. INC0196001IS, Institut za nuklearne nauke “Vinča”,

Atest: RS 35/1-4

Atest: RS 35/3-4

Atest: RS 35/4-4

Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku “Gama”;
Patent br. MP 64-97