Redne stezaljke RS 35-3-4 i RS 35-4-4 mm2

Šifra / RS 25-35/3-4 – 22006 
Šifra / RS 25-35/4-4 – 22007

Redna stezaljka RS 35/3-4 i RS 35/4-4 mm2, 500 V, 110°C
za otežane uslove rada

Tehničke karakteristike

– Stezaljke RS 35/3-4 i RS 35/4-4 su čvorišta koja su nastala iz osnovne verzije RS 35/1-4, što omogućava izbor kompatibilnosti, pravljenje raznih kombinacija od dva do više polova po potrebi.

– Čvorište je izvedeno od mesingane pune šine u varijantama ulaz 35 mm2 izlaz 3 x 10 mm2 i ulaz 35 mm2 izlaz 4 x 6 mm2. Vrsta materijala koji su ugrađeni isti su kao kod osnovnog tipa.

Namena

– Za napajanje mernih mesta sa više brojila (3 ili 4) čime se izbegava upotreba šinskog razvoda.

– Kao napojna stezaljka u raznim razvodnim ormarima kada je potrebno napajati više grupa potrošača sa jednog mesta.

– U mnogim drugim slučajevima.

Redna stezaljka RS 35 3-4 i RS 35 4-4