Redne stezaljke RS 2,5 RS 4 RS 6 RS10

 

Redne stezaljke RS 2,5 RS 4 RS 6 RS10 500V, 110°C

Tehničke karakteristike

Spoj sa provodnikom ostvaruje se (kod svih veličina) pomoću uzengije od specijalnog mesinganog profila, što garantuje da neće doći do deformacije iste prilikom stezanja. Uzengija se steže sa vijcima M-3 za stezaljku RS 2,5 i RS 4, a sa vijcima M-4 za stezaljku RS 6 i RS 10. Uzengija je zaštićena cinkovanjem (hemijski pasivizirano), a vijci su cementirani, pa nakon toga cinkovani. Prenosna pločica je izrađena od bakarnog lima, el. provodnog i zaštićena je takođe cinkovanjem.

– Kućište je izrađeno od vrhunskih plastičnih masa i to: Poliamid PA. 6.6. FR. u klasi samogasivosti “Vo”.

– Sistem vešanja na DIN 35 šinu obezbeđuje čvrstu vezu koja se ne može odvojiti bez namerne deblokade.

Kratko spajanje

  Međusobno kratko spajanje stezaljki (za veličine RS 2,5 RS 4 i RS 6) vrši se pomoću 2-polnih i 3-polnih ubadajućih mostova kako je prikazano na prednjoj strani, što omogućava brzo kratko spajanje, a time štedi vreme rada na šemiranju. Kratko spajanje veličine RS 10 vrši se klasičnim 4-polnim mostom izrađenim od Cu lima, broj polova se po potrebi dobija odsecanjem. Stezanje mosta vrši se pomoću vijka M-4 preko bakarnog tuljka, kako je prikazano na prednjoj strani.

Namena

– Univerzalnost ovih stezaljki i vrhunski kvalitet omogućavaju njihovu primenu praktično bez ikakvih ograničenja. Za šemiranje ormana za preseke do 10 mm2.

Šifre /
– RS 2,5 – 23001
– RS 2,5 plava – 23002
– RS 2,5 z/z – 23004
– most za kratko spajanje M 2,5/2 – 23060
– most za kratko spajanje M 2,5/3 – 23061

Redne stezaljke nove generacije 2,5

Redne stezaljke nove generacije 2,5

Redne stezaljke nove generacije 2,5 sema

 

Šifre/
– RS 4 – 23005
– RS 4 plava – 23006
– RS 4 z/z – 23007
– most za kratko spajanje M 4/2 – 23065
– most za kratko spajanje M 4/3 – 23066

Redne stezaljke nove generacije RS 4

Redne stezaljke nove generacije RS 4

Redne stezaljke nove generacije RS 4 sema

 

Šifre /
– RS 6 – 23009
– RS 6 plava – 23010
– RS 6 z/z – 23011
– most za kratko spajanje M 6/2 – 23070
– most za kratko spajanje M 6/3 – 23071

Redne stezaljke nove generacije RS 6

Redne stezaljke nove generacije RS 6

 

Redne stezaljke nove generacije RS 6 sema

 

Šifre /
– RS 10 – 23013
– RS 10 plava – 23014
– RS 10 z/z – 23015
– most za kratko spajanje M 10/2 – 23075
– most za kratko spajanje M 10/3 – 23076
– most za kratko spajanje M 10/4 – 23077

Redne stezaljke nove generacije RS 10

Redne stezaljke nove generacije RS 10

Redne stezaljke nove generacije RS 10 sema

Šifra / 23050

Krajnja pločica KP 2,5-10

Krajnja pločica KP 2,5-10

 

 

 

Šifre /
– RSD 2,5 – 23020
– RSD 2,5 plava – 23021
– RSD 2,5 z/z – 23022
– most za kratko spajanje M 2,5/2 – 23060
– most za kratko spajanje M 2,5/3 – 23061

 

 Redna stezaljka nove genaracije-dvospratna RSD 2,5

 

  Redna stezaljka nove genaracije 1

Redna stezaljka nove genaracije 2

Šifra / 23055

Krajnja pločica KPD-2,5

Krajnja pločica

Šifra / 23052
Šifra / 23053

Oznake (brojevi i slova) RS 2,5-10

Oznake (brojevi i slova) RS 2,5-10

Šifra / 23051

Krajnji držač KD 2,5-10

 

Krajnji-držač-kd-25-10

 

Šifra / 23054
Šifra / 23051

Grupni marker RS 2,5-10

Grupni marker RS

Atestiranje izvršio Elektrotehnički institut „Nikola Tesla” u Beogradu. Atest br. 50150.