Redne stezaljke sa više izlaza

Šifre /

– RS 50/10-5×6 – 22300
– RS 50/10-10×6 – 22301
– RS 70/10-15×6 – 22302
– RS 50/10-4×10 – 22305
– RS 70/10-8×10 – 22306
– RS 70/10-12×10 – 22307
– RS 50/10-3×16 – 22310
– RS 50/10-4×16 – 22311
– RS 70/10-6×16 – 22312
– RS 70/10-8×16 – 22313
– RS 95/10-9×16 – 22314
– RS 95/10-12×16 – 22315

Redne stezaljke sa više izlaza RS 50/10; RS 70/10; RS 95/10 za otežane uslove rada

Tehničke karakteristike

– Kućište Rednih Stezaljki RS 50; RS 70; RS 95 sa vise izlaza, izrađeno je od uvoznih plastičnih masa, visoke izolacione moći, visoke otpornosti na povišenu temperaturu ambijenta (proizvođač “GE-Plastic, Holand”), tip Noryl SE0 klase samogasivosti Vo.

– Prenosna ploča je izrađena od bakarne šine debljine 2 mm; 2,5 mm; 3 mm širine 30 mm, u zavisnosti od ulaznog preseka provodnika. Izlazna sabirnica se izrađuje od MS-profila koji je sa dva vijka vezan za bakarnu ploču, a spajanje je izvršeno lemljenjem sa specijalnim lemom za elektro provodnost.

– Na donjoj strani kućišta nalazi se uliveni mehanizam za kačenje na šinu DIN 35.

– Poklopci redne stezaljke tipa RS 50/10; RS 70/10; RS 95/10 izradeni su od providnog “LEXAN”-a samogasivih karakteristika i visoke mehaničke otpornosti.

– Ova vrsta stezaljke, kao novo rešenje omogućava napajanje većeg broja potrošača bez kratkospojnih mostova, koji su uvek slaba tačka kod strujnih stezaljki (za veća opterećenja).

Namena

– Prvenstveno, namena Rednih Stezaljki RS 50/10, RS 70/10, RS 95/10 sa vise izlaza, je za napajanje brojila na mernim mestima (od 3-15 brojila), zamena za šinski razvod.

– Takođe primena ovih stezaljki nema nikakvo ograničenje u svim slučajevima gde je potrebno sa jednog mesta napojiti vise potrošača, i predstavlja idealno čvorište.

Atest: RS 50.10

Atest: RS 70/10

Atest: RS 95/10