Redne stezaljke RS

 • Redne stezaljke RS 2,5 RS 4 RS 6 RS10


Detaljnije

Redne stezaljke

 • Redna stezaljka RNSS 1,5 – 6
 • Redna stezaljka RNSS 4 – 16
 • Redna stezaljka RS 25-35/4
 • Redna stezaljka RS 35/1-4
 • Redna stezaljka RS 35/3-4 i RS 35/4-4
 • Redne stezaljke RS 4-16/4 i RSB 4-16/4
 • Redna stezaljka RS 0,8-4/1
 • Redna stezaljka RS 6-10/1
 • Redna stezaljka RS 4-16/1
 • Redna stezaljka RS 25-35/1
 • Kratkospojne sabirnice tipa „S“ za nulu i uzemljenje
 • Redna stezaljka od RS 50/10 do RS 240/16
 • Redna stezaljka sa ugrađenim osiguračem RSO 16/20 a-d
 • Redna stezaljka sa pokretnim mostom RSM-16


Detaljnije

Priključni blokovi sa mogućnošću blombiranja

 • Redne stezaljke RS 4-16/4 i RSB 4-16/4
 • Redne stezaljke RS 4-16/3×16 i RSB 4-16/3×16
 • Redne stezaljke RS 35/2×16 i RSB 35/2×16
 • Redne stezaljke RS 35/4×16 i RSB 35/4×16
 • Redne stezaljke RS 35/6×16 i RSB 35/6×16


Detaljnije

Redne stezaljke sa više izlaza

 • Redne stezaljke sa više izlaza RS 50/10; RS 70/10; RS 95/10


Detaljnije

Ispitni set merne grupe SMG

 • Set merne grupe SMG-1 i SMG-1 D
 • Set merne grupe SMG-2


Detaljnije

Cevaste papučice

 • Bakarne cevaste papučice za gnječenje TIP: P-Cu STANDARD
 • Alu-bakarne cevaste papučice za gnječenje TIP: P-AlCu STANDARD
 • Aluminijumske cevaste papučice za gnječenje TIP: P-AL standard


Detaljnije

spojne čaure

 • Bakarne spojne čaure za gnječenje TIP: Č-CU standard
 • Aluminijumske spojne čaure za gnječenje TIP: C-AL standard


Detaljnije

Suvi osigurači, Suvi termo osigurači i oprema za zavarivanje

 • Suvi osigurač tipa R (R-1, R-3 i R-5) za ručne plamenike na acetilen-propan-butan
 • Suvi osigurači tipa R (R-2, R-4 i R-6) za ručne plamenike na kiseonik
 • Suvi osigurač tipa M-1 za mašinske plamenike na acetilen, propan-butan i zemni gas
 • Suvi osigurači tipa M-2 i M-3 za mašinske plamenike na kiseonik
 • Suvi termoosigurač 8A – za acetilen, propan butan, zemni gas
 • Gold Star – Komplet gorionika za sve vrste lemljenja, toplotnu obradu i topljenje metala i nemetala
 • Ručna zaštitna maska za zavarivanje


Detaljnije za suve osigurače


Detaljnije za suvi termoosigurač


Detaljnije za opremu za zavarivanje

Suvi-termoosigurač-8A-za-acetilen-propan-butan-zemni-gas
IMG_4362
Ručna-zaštitna-maska-zavarivanje

Atesti – elektro-oprema


Detaljnije

Atesti – gasno zavarivanje i rezanje


Detaljnije

sertifikati – elektro-oprema


Detaljnije

sertifikati – gasno zavarivanje i rezanje


Detaljnije