redne stezaljke rs

Redne stezaljke RS 2,5 RS 4 RS 6 RS10 RSD 4  500V, 110°C

Tehničke karakteristike
Spoj sa provodnikom ostvaruje se (kod svih veličina) pomoću uzengije od specijalnog mesinganog profila, što garantuje da neće doći do deformacije iste prilikom stezanja. Uzengija se steže sa vijcima M-3 za stezaljku RS 2,5 i RS 4, a sa vijcima M-4 za stezaljku RS 6 i RS 10. Uzengija je zaštićena cinkovanjem (hemijski pasivizirano), a vijci su cementirani, pa nakon toga cinkovani. Prenosna pločica je izrađena od bakarnog lima, el. provodnog i zaštićena je takođe cinkovanjem.

– Kućište je izrađeno od vrhunskih plastičnih masa i to: Poliamid PA. 6.6. FR. u klasi samogasivosti „Vo“.

– Sistem vešanja na DIN 35 šinu obezbeđuje čvrstu vezu koja se ne može odvojiti bez namerne deblokade.

Kratko spajanje
Međusobno kratko spajanje stezaljki (za veličine RS 2,5 RS 4 i RS 6) vrši se pomoću 2-polnih i 3-polnih ubadajućih mostova kako je prikazano na prednjoj strani, što omogućava brzo kratko spajanje, a time štedi vreme rada na šemiranju. Kratko spajanje veličine RS 10 vrši se klasičnim 4-polnim mostom izrađenim od Cu lima, broj polova se po potrebi dobija odsecanjem. Stezanje mosta vrši se pomoću vijka M-4 preko bakarnog tuljka, kako je prikazano na prednjoj strani.

Namena
– Univerzalnost ovih stezaljki i vrhunski kvalitet omogućavaju njihovu primenu praktično bez ikakvih ograničenja. Za šemiranje ormana za preseke do 10 mm2.

Redne stezaljke nove generacije RSD 2,5 i RSD 4

Šifre /
– RS 2,5 – 23001
– RS 2,5 plava – 23002
– RS 2,5 z/z – 23003
– RS 2,5 crvena – 23004
– most za kratko spajanje M 2,5/2 – 23060
– most za kratko spajanje M 2,5/3 – 23061

 

Šifre /

23028 REDNA STEZALJKA SPRATNA RSD 4 # NOVO #
23029 REDNA STEZALJKA SPRATNA RSD 4 narandžasta # NOVO #
23030 REDNA STEZALJKA SPRATNA RSD 4 plava # NOVO #
23031 REDNA STEZALJKA SPRATNA RSD 4 zelena # NOVO #
23032 REDNA STEZALJKA SPRATNA RSD 4 crvena # NOVO #
23033 REDNA STEZALJKA SPRATNA RSD 4 žuta # NOVO #

Redne stezaljke nove generacije 4

Šifre/
– RS 4 – 23005
– RS 4 plava – 23006
– RS 4 z/z – 23007
– RS 4 crvena – 23008
– most za kratko spajanje M 4/2 – 23065
– most za kratko spajanje M 4/3 – 23066

Redne stezaljke nove generacije 6

Šifre /
– RS 6 – 23009
– RS 6 plava – 23010
– RS 6 z/z – 23011
– RS 6 crvena – 23012
– most za kratko spajanje M 6/2 – 23070
– most za kratko spajanje M 6/3 – 23071

Redne stezaljke nove generacije 10

Šifre /
– RS 10 – 23013
– RS 10 plava – 23014
– RS 10 z/z – 23015
– RS 10 crvena – 23016
– most za kratko spajanje M 10/2 – 23075
– most za kratko spajanje M 10/3 – 23076
– most za kratko spajanje M 10/4 – 23077

Krajnja pločica KP 2,5-10

Šifra / 23050

Redna stezaljka nove genaracije-dvospratna RSD 2,5

Šifre /
– RSD 2,5 – 23020
– RSD 2,5 plava – 23021
– RSD 2,5 z/z – 23022
– RSD 2,5 crvena – 23023
– RSD 2,5 narandzasta – 23026
– RSD 2,5 zuta – 23027
– most za kratko spajanje M 2,5/2 – 23060
– most za kratko spajanje M 2,5/3 – 23061

Šifre /

REDNA STEZALJKA SPRATNA RSD 4 # NOVO # – 23028 
 REDNA STEZALJKA SPRATNA RSD 4 narandžasta # NOVO # – 23029
 REDNA STEZALJKA SPRATNA RSD 4 plava # NOVO # – 23030
REDNA STEZALJKA SPRATNA RSD 4 zelena # NOVO # – 23031 
REDNA STEZALJKA SPRATNA RSD 4 crvena # NOVO # – 23032 
 REDNA STEZALJKA SPRATNA RSD 4 žuta # NOVO # – 23033

Oznake (brojevi i slova) RS 2,5-10

Šifra / 23052 (brojevi)
Šifra / 23053 (slova)
Šifra / 23056 – Blanko oznake za štampač

Krajnji držač KD 2,5-10

Šifra / 23051

Grupni marker RS 2,5-10

Šifra / 23054

Krajnja pločica KPD-2,5

Šifra / 23055