bakarne spojne čaure za gnječenje

Bakarne spojne čaure za gnječenje TIP: Č-CU standard


  • 25089 – Č-Cu/150

ALUMINIJUMSKE SPOJNE ČAURE ZA GNJEČENJe

ALUMINIJUMSKE SPOJNE ČAURE ZA GNJEČENJE
TIP: C-Al STANDARD