Suvi termo osigurači

Suvi termoosigurač 8A – za acetilen, propan butan, zemni gas

Šifra / 27020

Upotreba
– Termoosigurač 8 A je konstruisan i izgrađen tako da zaštiti centralni vod acetilena, propan butana i drugih gorivih gasova od povratnog udara plamena, kao i od povratne struje gasa.
– Zamenjuje sve vrste vodenih osigurača na cantralnim razvodima uz stopostotnu sigurnost, jer isključuje ljudski faktor iz stepena sigurnosti.

Osnovne funkcije termoosigurača 8A
– Zaustavljanje povratnog plamena pomoću sinter čaure (3)
– Zaustavljanje povratne struje gasa pomoću nepovratnog ventila (2)
– Zaustavljanje dotoka gasa iz izvora pomoću termoventila (4) koji reaguje na temperaturu od 145 °C
– Filtiranje gasa pomoću filtera (1)